Zásady zpracování osobních údajů

Pořadatel: Karin Sálusová - Dinair Academy, IČ: 70564981, sídlem: Křižíkova 53/52b, 18600 Praha - Karlín, telefon: +420 603 863 865, zapsaná u MÚ Praha 8, živnostenský odbor, č.j. MCP8 15424

(dále jen "Pořadatel")

1.1. Pořadatel jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky služeb následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo; 

V případě společnosti:

 • Název společnosti
 • IČO, DIČ
 • Adresu sídla

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

1.2. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci akce, a to mohou v závislosti od konkrétní akce být:

 • Poskytovatel služeb Mioweb
 • Poskytovatel služeb Shoptet
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

1.3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou pořadatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem fyzickou osobou Karin Sálusová – Dinair Academy zpracovávána po dobu 3 let od realizace akce.

1.4. Účastník akce má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po pořadateli výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.